Veľkorozmerový obdĺžnikový stroj

Rozmer platní:
Dĺžka: 460 mm
Šírka: 280 mm

Je určený na pečenie plátov pre výrobu plnených oblátkových, poprípade viac oblátok. K stroju je potrebný dávkovač cesta.